Açıklama

KULLANIM AMACI

 

COVID-19, akut solunum yolu enfeksiyonu hastalığıdır. İnsanlar genellikle duyarlıdır. Şu anda, yeni koronavirüs tarafından enfekte olan hastalar, enfeksiyonun ana kaynağıdır, asemptomatik enfekte kişiler de bulaşıcı bir kaynak olabilir. Mevcut epidemiyolojik araştırmaya göre, kuluçka süresi 1 ila 14 gün, çoğunlukla 3 ila 7 gündür. Ana belirtiler ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Birkaç vakada burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, miyalji ve ishal görülür.

 

ÖNEMLİ BİLGİ

1.Yalnızca profesyonel in vitro tanı amaçlı kullanım içindir.
2.Ürün kesinlikle yalnızca tıbbi profesyonel kullanım içindir ve kişisel kullanım için tasarlanmamıştır.
3.Ürünü son kullanma tarihinden sonra kullanmayın
4.Torba hasar görmüşse veya mühür kırılmışsa ürünü kullanmayın.
5.Tüm örnekleri potansiyel bulaşıcı olarak ele alın.
6.Olası bulaşıcı materyallerin işlenmesi ve atılması için standart laboratuvar prosedürünü ve biogüvenlik yönergelerini izleyin.
7.Yetersiz veya uygun olmayan örnek toplama, saklama ve taşıma hatalı test sonuçlarına neden olabilir.

 

SÜRÜNTÜ ALMA

Uygun örnek toplama, saklama ve taşıma, bu testin performansı için kritik öneme sahiptir. Örnekler, toplandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede test edilmelidir. Numune toplama eğitimi, numune kalitesinin önemi nedeniyle şiddetle tavsiye edilir. Örnek, burundan veya boğaz ve burundan swab ile alınır. Optimum test performansı için kitte sağlanan swabları kullanın.

 

1.Eküvyonu dikkatlice hastanın burun deliğine sokun ve en fazla salgıyı gösteren posterior nazofarenksin yüzeyine ulaşın.
2.Posterior nazofarenksin yüzeyini sürün. Çubuğu birkaç kez döndürün.
3.Eküvyonu burun boşluğundan çekin.

 

NUMUNE HAZIRLAMA

1.Örneği içeren eküvyonu ekstraksiyon tüpüne yerleştirin. Çubuğu beş (5) kez döndürün. Eküvyonu 1 dakika boyunca ekstraksiyon tamponunda bırakın.
2.Ekstraksiyon tüpünü parmaklarınızla sıkıştırın ve solüsyonu çubuktan mümkün olduğunca çıkarın. Kullanılmış eküvyonu biyolojik tehlike atık imha protokolünüze uygun olarak atın.
3.Kapak tertibatını ekstraksiyon tüpüne geri koyun. Ekstraksiyon solüsyonunu test örneği olarak kullanın.

 

Not: 20 dakikadan sonraki sonuçlar doğru olmayabilir

PROSEDÜR

1.Testten önce kit bileşenlerini oda sıcaklığına getirin.
2.Poşeti açın ve kartı çıkarın. Test kartı açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Test kartını hasta kimliğiyle etiketleyin.
3.Ekstraksiyon tüpünü ters çevirin ve numune kuyucuğuna 3-4 damla (70-110 μL) test örneği ekleyin. (S) ekstraksiyon tüpünü hafifçe sıkarak.
4.Sonuçları 15 dakikada okuyun.

 

SONUÇLARIN YORUMLANMASI

POZITIF: Kontrol Bölgesinde (C) ve Test Bölgesinde (T) bir renkli bantla 15 dakika içinde iki renkli bant belirirse, test sonucu pozitiftir ve geçerlidir. Renkli bant Test Bölgesinde (T) ne kadar soluk olursa olsun, sonuç pozitif olarak değerlendirilmelidir. Pozitif bir sonuç, diğer patojenlerle koenfeksiyon olasılığını ortadan kaldırmaz.

NEGATIF: Kontrol Bölgesinde (C) bir renkli bant görünürse ve Test Bölgesinde renkli bant görünmezse (T) 15 dakika içinde, test sonucu negatif ve geçerlidir. Negatif bir sonuç SARS-CoV-2 viral enfeksiyonunu dışlamaz ve COVID-19 hastalığından şüpheleniliyorsa moleküler tanı yöntemiyle doğrulanmalıdır.

GEÇERSİZ SONUÇ: Kontrol Bölgesinde (C) 15 dakika içinde renkli bant yoksa test sonucu geçersizdir. Testi yeni bir test cihazıyla tekrarlayın.

KUTU İÇERİĞİ:

3 Adet  2019-nCoV Antijen Hızlı Test Kiti
3 Adet  Steril Swab
3 Adet  Örnek ekstraksiyon tamponu tüp içinde
3 Adet  Kullanım talimatı